Velkommen til Stange Regnskap AS

Med erfarne regnskapsførere og toppmoderne skyløsninger hjelper vi din bedrift å prestere bedre!

I en digital hverdag er det ikke lenger noen begrensninger i forhold til hvor våre kunder holder til. Uansett hvor du holder til, har du den samme tilgangen til ditt regnskap gjennom digitale flater.

Vi leverer regnskapstjenester til de fleste typer næringer. Vi tilbyr ellers tjenester innenfor de fleste bedriftsøkonomiske områder, som regnskap, lønn, fakturering, budsjettering og årsoppgjør. 

Moderne løsninger

Vi er et moderne og digitalt regnskapsbyrå som tilbyr våre tjenester for små og mellomstore bedrifter innen de fleste bransjer. Kundene våre får tilgang til sitt regnskap i våre web-baserte regnskapssystemer.

Produkt- og bransjekompetanse

Våre ansatte innehar høy kompetanse på våre tjenester og løsninger og sørger for at du som kunde får de råd og tips du trenger til jobben!

Alt innen regnskap

Hos oss gjøres alt elektronisk. Vi benytter moderne og brukervennlige programvare. Dette gjør at du som kunde opplever det lett og få oversikt over ditt regnskap.

Hvem er vi?

Om oss

Stange Regnskap AS er et godkjent regnskapsførerselskap med tilhold på Høgmyr i Stange Kommune. Selskapet ble etablert i 1979 og har i dag 11 ansatte.

Vi ønsker å være en kompetent og foretrukket sparringspartner på en slik måte at vi bistår våre kunder å nå sine mål. Dette krever ansatte som er dyktige på fag og teknologiske løsninger, men ikke minst at de er gode mennesker. Slike ansatte har vi i dag og det jobber vi kontinuerlig med for å rekruttere for fremtiden. Vår misjon er derfor at vi ønsker å «Gi tydelig følelse av trygghet og kontroll for våre kunder, og en inspirerende og utviklende arbeidsdag for våre ansatte».

For å lykkes med dette ønsker vi å legge til rette for at ansatte skal få de beste forutsetningene for å være gode i møte med våre kunder. Teknologi er viktig i dagens samfunn og næringsliv og vi har en klar målsetting om å være innovative i bruken av ny teknologi tilpasset vårt marked. Samtidig må vi opprettholde faglig kvalitet og styrke samtidig som vi utvikler ny kompetanse som er relevant for våre kunder.

Stange Regnskap AS er opptatt av at du som kunde er løpende orientert om bedriftens finansielle situasjon. Vi benytter derfor programvare som åpner for god arbeidsdeling mellom deg som vår kunde og våre ansatte, i tillegg til å produsere intuitive rapporter og gi deg som kunde digital tilgang til regnskapet.

Autorisert Regnskapsfører -
Autorisert Regnskapsfører -

Godkjent av Finanstilsynet til å utøve regnskaps-tjenester for andre.

Autorisert Regnskapsfører -

Godkjent av Finanstilsynet til å utøve regnskaps-tjenester for andre.

Kjetil Kampenhøi - Daglig leder/ Statsautorisert regnskapsfører

Eier|Oppdragsansvarlig|Mer enn 25 års erfaring i bransjen

Thomas Danielsen - Siviløkonom / Statsautorisert regnskapsfører

Eier|Oppdragsansvarlig|Ansatt i 2014|Mer enn 25 års erfaring i bransjen.

Erik Hauge - Statsautorisert regnskapsfører

Eier |Oppdragsansvarlig|Ansatt i 2020|Mer enn 25 års erfaring i bransjen

Marit Lundby - Regnskapsmedarbeider

Ansatt 2002 |Mer enn 25 års erfaring i bransjen

Vegard Arnesen - Statsautorisert regnskapsfører

Oppdragsansvarlig|Ansatt i 2000|Mer enn 25 års erfaring i bransjen

Tom R. Gulbrandsen - Statsautorisert regnskapsfører / Reg. Revisor

Oppdragsansvarlig|Ansatt 2009|Mer enn 25 års erfaring i bransjen

Bjørnar Steivang- Regnskapsmedarbeider

Ansatt 1998|Mer enn 25 års erfaring i bransjen

Tove K. Hestnes - Regnskapsmedarbeider

Ansatt 2016|Mer enn 25 års erfaring i bransjen

Monica ter Horst - Statsautorisert regnskapsfører

Oppdragsansvarlig|Ansatt 2021|Mer enn 10 års erfaring i bransjen

Janicke Finstad - Statsautorisert regnskapsfører

Oppdragsansvarlig|Ansatt 2021|Mer enn 5 års erfaring i bransjen

Anne T. Pedersen

Statsautorisert regnskapsfører | Oppdragsansvarlig, Ansatt 2024, Mer enn 5 års erfaring i bransjen

Marianne Holst – Statsautorisert regnskapsfører

Oppdragsansvarlig | Ansatt 2024 | Mer enn 15 års erfaring i bransjen

Vi bistår med blant annet:

Regnskap

Du skal føle deg trygg på at du får et korrekt regnskap, hvor regler og lover blir ivaretatt på best mulig måte for din bedrift.  Kvalitet er viktig for oss, så vi vil alltid etterstrebe å opprettholde en gjennomgående høy kvalitet.

Lønn

Vi sitter på fagkompetanse og verktøy til å yte deg best mulig service. I lønnsoppdraget er det naturlig at også feriepenger, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fraværsstatistikk og offentlige statistikker er med.

Fakturering - purring og inkasso

Vi bistår deg gjerne med fakturering! Kredittsalg krever gode rutiner for både fakturering og oppfølging for å sikre god likviditet. Dette hjelper vi deg med å få på plass.

Rådgivning

Enten det gjelder analyse og styring av tall, styrearbeid eller spørsmål og oppgaver innen HR og lønn, har vi den kompetansen du trenger for å få oversikt og hjelp til gjennomføring av oppgavene.  

Budsjettering

Et budsjett er en plan over de økonomiske forventningene en bedrift har for fremtiden. Dette er et av de viktigste økonomiske styringsverktøy en bedrift har i tillegg til regnskapet.

Ligningspapirer og årsoppgjør

Årsregnskap gir oversikt og gir nyttig informasjon om årets økonomi og redegjør for virksomhetens situasjon. Brukeren av informasjonen skal kunne fatte gode beslutninger basert på dette regnskapet. 

Selskapsetablering

Det kan for mange virke utfordrende å etablere et nytt selskap, og holde orden på ting i startfasen. Vi hjelper deg med alt av dokumenter, frister, og opplæring til å innarbeide gode rutiner for å komme i gang.

Kontakt oss

Postboks 40, 2336 STANGE

62 57 46 80
Romedalsvegen 2, 2335 STANGE
Orgnr 987 433 574 MVA